Prihlasovacie meno:
Heslo:

INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ PORTÁL
PÔDOHOSPODÁRSKEHO PORADENSKÉHO SYSTÉMU
MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

PoPoS je informačný a komunikačný portál pôdohospodárskeho poradenského systému Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom Informačného a komunikačného portálu PoPoS

 • vytvoriť harmonizovaný informačný a komunikačný nástroj pre všetkých účastníkov pôdohospodárskeho poradenského systému
  • tvorcov záväzných noriem a pravidiel
  • kontrolných autorít a inštitúcií
  • poľnohospodárske subjekty – farmárov
  • poskytovateľov poradenských služieb
  • poradcov – odborných garantov poradenských činností
  • špecialistov – expertov pre jednotlivé oblasti poradenských činností

Základné prvky informačného a komunikačného portálu

 • znalostná databáza – tematicky usporiadané dokumenty a informácie podľa jednotlivých oblasti poradenskej činnosti
  • všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky
  • právne záväzné akty Európskej Únie
  • dokumenty pôdohospodárskeho poradenského systému
  • dokumenty odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov
  • katalógy, číselníky, registre a štandardy
 • centrálny register pôdohospodárskych poradcov a poskytovateľov poradenských služieb
 • nástroj pre vzájomnú komunikáciu “poľnohospodársky subjekt - poradca“
 • nástroj na vytvorenie „vlastnej“ znalostnej databázy
 • autorizované registre a informačné zdrojové evidencie
 • autorizované softvérové aplikácie
 • kalendár udalostí a vzdelávacích aktivít

Prevádzkovateľ informačného a komunikačného portálu

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania
Akademická 4
949 01 Nitra
e-mail: popos@agroinstitut.sk